Nieuws

Vanuit CD&V + willen we het belang van een correcte en transparante communicatie zowel naar onze inwoners als naar de raadsleden…

Lees meer

Wissel in de politieraad Deze avond zal Antje Van Hecke (gemeenteraadslid CD&V+)  zoals afgesproken bij de start van de huidige…

Lees meer

Een van de agendapunten op de gemeenteraad van 27 april 2021 was kennisname agenda algemene vergadering Interwaas. Interwaas is…

Lees meer

Kathleen volgt Karen De Block op, die begin januari verhuist naar  Wachtebeke. Daardoor kan ze haar mandaat niet langer opnemen.

Lees meer

Agendapunt 1  Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 27 augustus 2020 houdende opheffing van het besluit van 20…

Lees meer

“Inbreng van adviesraden geslaagd en ingebouwd in het masterplan! CD&V+ geeft hiermee startschot voor het masterplan!” Enkel…

Lees meer

Het zou jammer zijn dat Moerbekenaren in nood of verenigingen of ondernemingen steunmaatregelen van de verschillende overheden…

Lees meer

Welke personen en diensten geven het coronabeleid concreet vorm voor Moerbeke? De Huisartsen spelen een zeer belangrijke…

Lees meer

Om de kwetsbare groepen extra ondersteuning te bieden, stelt de federale regering 100 miljoen euro ter beschikking van de…

Lees meer

Op de gemeenteraad van 30 juni stond de goedkeuring van het Masterplan 2050 op de agenda.  CD&V+ heeft er op aangedrongen om de…

Lees meer

Omdat de coronacrisis de lokale werking van tal van jeugd-, sport- en cultuurverenigingen hard heeft getroffen, besliste de…

Lees meer

CD&V+ vraagt de opmaak van een degelijke parkeervisie en beleidsplan voor de gemeente. Op de gemeenteraad van dinsdag 3 maart…

Lees meer