CD&V+ kreeg goedkeuring voor 2 nieuwe reglementen op de begraafplaats : begraven van een foetusje tot 26 weken wordt kosteloos en het wordt mogelijk voor partners zich boven elkaar te laten begraven.

Op de gemeenteraad van 17 december stelde Lut van de Vijver, CD&V+,  voor om de concessie van 250 euro voor het begraven van een foetusjes tot 26 weken te laten vallen.  Meestal laten ouders hun kindje in serene sfeer en gesloten kring begraven en wordt hiervoor ook geen begrafenisondernemer ingeschakeld.  Op de meeste begraafplaatsen gebeurt dit kosteloos op een apart foetusveldje of met een heel laag concessie bedrag stelt Lut van de Vijver.  Het afscheid nemen van zo'n pril leven is bijzonder confronterend voor de ouders. Om hen niet te belasten met teveel administratieve procedures en extra kosten op een dergelijk pijnlijk moment, was de gemeenteraad akkoord om de concessie, die nu volgens het reglement was vastgelegd op 250 euro, te laten vallen. 

Martine Dieleman, CD&V+,  stelde voor om vanaf heden de keuze te geven  aan de partners om zich boven of naast elkaar te laten begraven, net als deze mogelijkheid er ook is in alle nevengemeenten. Ook de begrafeninsondernemers zijn deze werkwijze van begraven gewoon in andere gemeenten stelt Martine.  Ook hier stemde de gemeenteraad mee in.  Momenteel kan er enkel naast elkaar begraven worden. Deze mogelijkheid kan ook extra ruimte creëren op de begraafplaats.  Uiteraard dienen enkele regels in verband de afstand van begraven of de nodige diepte van begraven, gerespecteerd te worden.  De gemeenteraad was akkoord om deze vorm van begraven te laten in voege gaan vanaf half 2020 na overleg met de begrafenisondernemers.