De gemeenteraad vaardigt namens het Moerbeeks bestuur unaniem Lut van de Vijver als vertegenwoordiger van het Moerbeekse bestuur en Martine Dieleman als plaatsvervanger af naar de Zorgraad van de VZW eerstelijnszone Zuid-West Waasland (Moerbeke, Lokeren, Sint-Niklaas, Temse, Waasmunster).

Een eerstelijnszone is samengesteld uit aan aantal verplichte partners: lokale besturen (regierol), gezondheidszorg (eerste lijn), welzijn (woonzorgcentra, thuiszorg, lokale dienstencentra, maatschappelijk werk ziekenfondsen, ...), personen met een ondersteuningsvraag (gebruikersverenigingen), optionele partners (voor ELZ ZW bvb. de ziekenhuizen).

Een eerstelijnszone heeft 5 prioritaire doelstellingen om welzijn en gezondheid van zijn inwoners te bevorderen en te stroomlijnen:

  • afstemming organiseren tussen zorgaanbieders onderling, zorgaanbieders en andere organisaties, zorgaanbieders en personen met zorgnood, hun mantelzorgers en vrijwilligers.
  • stimuleren interdisciplinaire werking
  • kringwerking stimuleren
  • ondersteuning ontwikkeling Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)
  • aanleveren gegevens Sociale Kaart.

Lut van de Vijver dankt  namens CD&V+ de  gemeenteraad voor het unanieme vertrouwen dat CD&V+  in deze regie-rol mag opnemen en spreekt het engagement uit om  loyaal en met veel ambitie Moerbeke op dit domein volwaardig te laten opnemen in dit gezondheids- en welzijnsbeleid.