“Het was voor iedereen zeer verrassend dat er plots in de vakantie een verkeersdrempel werd geplaatst ter hoogte van de Kruisstraat. Bij ons weten was dit niet aangekondigd, noch de buurt, noch de advieswerkgroep mobiliteit waren van dit voorstel op de hoogte” vertelt raadslid Martine Dieleman, “werd hier het advies gevolgd van onder andere de studiedienst Aacon ?”

We erkennen samen met de lokale bewoners deze risicovolle situatie in de omgeving van de school omwille van het drukke verkeer en zeker omwille van de voertuigen die soms sneller rijden dan de toegelaten snelheid.

Ondertussen liggen de verkeersdrempels er bijna 2 maanden en hebben we veel klachten ontvangen van de buurtbewoners :

  • meer geluidshinder tgv het veelvuldig afremmen en optrekken van auto’s voor en na de drempel , ook vooral ‘s nachts ,waardoor de nachtrust ernstig wordt verstoord.
  • gestamp, gedaver en geschuur bij het overschrijden van de drempels, hoe zwaarder de voertuigen, hoe groter deze overlast.
  • de bijkomende milieuhinder die dit met zich meebrengt.

CD&V+ stelde  voor om dringend op zoek te gaan naar alternatieven en bracht zelf enkele mogelijkheden aan:

  • snelheids- en waarschuwingsdisplay die reeds hun nut bewezen hebben
  • snelheidsremmende infrastructuur
  • 3 D zebrapad - waarbij men de illusie heeft dat het zebrapad boven de rijbaan zweeft.
  • verkeerslicht met snelheidsmeter dat pas op rood slaat als men te snel rijdt.
  • vergroten van pakkansen door snelheidscontroles

CD&V+ vroeg om deze alternatieven mee te nemen naar de mobiliteitsadviesgroep die op 9 oktober opnieuw samenkomt. Het Open VLD bestuur staat open voor een nieuw alternatief.