CD&V+ lanceert oproep om met alle politieke partijen ( gemeentelijk én provinciaal) de krachten te bundelen voor een zachte fiets- en wandelverbinding via de Vapeurbrug.

Namens CD&V+ zijn we provincieraadslid Filip Liebaut erkentelijk voor zijn niet aflatende ijver voor de renovatie van de Vapeurbrug om een zachte fiets- en wandelverbinding te maken tussen Moerbeke en Eksaarde. Sinds jaren ijveren we voor deze natuurvriendelijke en veilige doorsteek voor ( ook schoolgaande!) fietsers en wandelaars,. Ook de veilige oversteek op de Eksaardebaan ( thv Uilenbos) dient mee verzorgd te worden. Deze realisatie zou voor vele zwakke ( of sterke !!) weggebruikers  fantastisch nieuws zijn. CD&V+ Moerbeke roept op dat alle politieke partijen - zowel in Moerbeke als in het Provinciebestuur - nu de krachten bundelen om de realisatie te doen slagen. We hopen ook te kunnen rekenen op de steun van Interwaas om dit verder te ontwikkelen.

“We ijveren daarenboven voor de veilige vertaling van het nieuwe snelheidsplan voor Moerbeke, zodat de circulatie-assen op een veilige en aangename manier ingericht worden”, lichten de raadsleden toe. “Zowel het doorgaand verkeer, de lokale bewoners, fietsers als voetgangers moeten zorgzame aandacht krijgen. In de mobiliteitsadviesgroep moet er per zone ( onder meer deze van de scholen, Korte Damstraat, Moerhofstraat, Dorpvaart, Kruisstraat,Koewacht, Pereboom, Wachtebekesteenweg.....) werk gemaakt worden van een degelijk flankerend beleid. Op een creatieve wijze kunnen heel wat maatregelen genomen worden. Vanuit CD&V+ zullen we hier mee naar degelijke oplossingen helpen zoeken. Onze voorstellen zullen we via het correcte kanaal, de mobiliteitsadviesgroep, ter tafel leggen.”