Verslag  en motivatie tussenkomsten CD&V+  gemeenteraad van 28 mei 2019

Noot van de redactie :

CD&V+ onthield zich voor de goedkeuring van de agendapunten 5,9, 10 en 11.  Dit betreft de goedkeuringen van de agenda’s van de algemene vergaderingen, jaarrekeningen, kwijting van de bestuurders, van de intercommunales Imewo, TMVS ds, TMVW ov en Zefier.  Gezien het korte tijdsbestek dat we deze dossiers dienden door te nemen, de complexiteit van deze dossiers én de verregaande ( inhoudelijke en financiële )  effecten van al deze goedkeuringen wensen we deze slechts met meer geïnformeerde kennis van zaken al dan niet goed te keuren.  Voor sommige van de intercommunales zijn er voorafgaand info vergaderingen bovenlokaal, voor andere niet. Tenslotte gaat dit ook over heel wat financiële beslissingen voor deze materies, vaak over een zeer grote regio.  CD&V+ wenst hiermee het signaal te geven dat politieke vertegenwoordiging en beslissingen nemen gefundeerd en doordacht dient te gebeuren.

 

Agendabekendmaking gemeenteraad op de website.

We vroegen om de agenda van de gemeenteraad op de website duidelijker bekend te maken.  Blijkbaar staat de agenda op de website maar vindt men ze niet zo eenvoudig.  Het bestuur meldt dat de website zal vernieuwd worden. In afwachting zal de agenda onder de rubriek mededelingen ondergebracht worden zodat deze beter opvalt.

 

Agendapunt 5 : Imewo kennisname agenda algemene vergadering en goedkeuring stemgedrag.

CD&V+ vroeg in het kader van de doelstellingen van de overheid om voldoende elektrische laadpalen  te voorzien of er ook wordt uitgekeken naar een tweede locatie aan de Noordkant,  bvb. aan het Peerkensplein op de Koewacht of de carpoolparking op de Kruisstraat.  Onze burgemeester antwoordt dat er inderdaad werk zal van gemaakt worden en dat er uitgekeken wordt naar een geschikte locatie aan de noordkant.

 

Agendapunt 6 : IDM : Kennisname agenda algemene vergadering en goedkeuring stemgedrag.

We vroegen verduidelijking waarom groenafval ophalen thuis ( 2 x per jaar) gratis gebeurt in tegenstelling tot het brengen van groenafval naar het containerpark waar voor betaald dient te worden.  De reden is dat het bestuur het inleveren van groenafval wenst te beperken en dat we als inwoners zelf meer zouden groenafval vermijden of  composteren ….

We merken dat het sluikafval in gewicht is gestegen.  Dit had te maken met enkele grote posten die werden ontdekt en afgevoerd zijn. 

De financiële inkomsten van IDM door het recupereren van papier en karton zijn gedaald was een andere vaststelling.  Het bestuur antwoordt dat men er verschillende factoren een rol kunnen spelen zoals ophaling door anderen.   Deze probeert men zoveel mogelijk onder controle te krijgen.

Agendapunt 12 : aanleg natuurgrasveld voetbalplein

We vroegen ons af hoe de plannen verlopen ivm het aanleggen van de geluidsmuur en of deze plannen invloed hebben op de aanleg van het natuurgrasveld. Het bestuur antwoordt dat tijdens het openbaar onderzoek er enkele bezwaren zijn binnengekomen over de aanleg van de geluidsmuur thv het kunstgrasveld.  Hierin wordt onder meer gesteld dat de geluidsmuur niet voldoende het geluid zal weren. Daarnaast werd ook bezwaar gemaakt  over licht, mobiliteit en ontbreken van Mer studie.  Het bestuur  gelooft in de geluidsdemping en wenst deze geluidsmuur verder te ontwikkelen.  Een bezwaar bij de bestendige deputatie van de betrokken inwoners is nog mogelijk.  De aanleg van de geluidsmuur zal geen effect hebben op de aanleg van het natuurgrasveld.

Wat de timing van het natuurgrasveld betreft, deze wenst men te plannen tegen oktober, ten laatste november.

 

Agendapunt 13 : nieuwe functie meewerkend ploegbaas 

Gezien het zeer uitgebreide profiel voor deze nieuwe functie, hopen we dat er een duidelijke afbakening komt zodat deze functie haalbaar blijft.  We vragen om duidelijke afspraken van taakinhoud van deze persoon ten opzicht van de nog aan te werven ploegbaas.  Gezien de vele verwachtingen vanuit onze inwoners is het belangrijk dat hier goede afspraken gemaakt worden zodat de beide functies inhoudelijk haalbaar zijn.

 

Variapunten : 

  • CD&V+ feliciteert onze burgemeester met zijn verkiezing tot lid van de Kamer.  We hopen dat dit voor onze regio een meerwaarde kan bieden.  De verkiezingsuitslagen zijn ook voor Moerbeke een reden tot bescheidenheid en reflectie, ook al zijn het bovenlokale verkiezingen, anders zou men niet zo extreem gestemd hebben.  We hebben over de partijen heen de belangrijke opdracht om goed de problematieken in kaart te krijgen én deze daadkrachtig aan te pakken, in zoverre we er vat op hebben.
  • We vroegen naar verduidelijking naar aanleiding van de vele krantenartikelen juist voor de verkiezingen aangaande de aanleg van fluisterasfalt en de komst van een fietsverbinding.  Het bestuur antwoordt dat er een vernieuwing van het wegdek komt op de E34 onder vorm van fluisterasfalt.  De dienst Wegen en Verkeer vermoedt dat het geluid hierdoor tot een vierde kan gereduceerd worden.   Wat de fietsverbinding betreft antwoordt de burgemeester dat het dezelfde vraag is die 6-maandelijks aan Wegen en Verkeer wordt gesteld om de fietsverbinding te realiseren. 
  • We vroegen naar een betere beveiliging van de oversteek van de fietsers thv de horeca cluster Eksaardedam  naar aanleiding van de werkzaamheden.  Voor de schoolgaande kinderen is dit een reëel gevaar op dit ogenblik.
  • We vroegen om een controlebeurt te doen thv het fietspad Eksaardedam om overhangende takken te snoeien. Struiken/bomen hebben tamelijk veel laaghangende takken, op gezichtshoogte, die je bij schemer niet opmerkt. Menig fietser kreeg deze reeds in het aangezicht.
  • We vragen om aandacht te besteden ( reeds enkele keren gevraagd ) om de inschrijvingsuren voor de sportkampen tijdens de avond aan te bieden.  Om 9u ’s morgens is dit voor werkende ouders niet haalbaar.  Waarom kan ditzelfde wel in Wachtebeke en niet in Moerbeke? Sarah Poppe zal dit bevragen.
  • Wat is de stand van de opstart/uitnodiging van alle adviesgroepen ? Het bestuur antwoordt dat alle adviesgroepen door de betrokken schepen nog in juni een eerste keer zullen worden uitgenodigd.  Wat betreft de gecoro ontbreekt nog een vertegenwoordiging voor de handelaars, hier wordt nog verder naar gezocht.  Deze commissie zal eveneens officieus in juni samenkomen, waarna de goedkeuring van de samenstelling zal voorgelegd worden op de gemeenteraad eind juni.

 De CD&V+ fractie Moerbeke – Waas

 Antje Van Hecke           Karen de Block              Martine Dieleman                Lut van de Vijver

Toelichtende nota : lees meer

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.